casino
Verwelkoming Vooruitblik Downloaden Geldzaken Assistentie Beveiliging Regels en Voorschriften Veel Voorkomende Vragen
casino

casino   casino   casino

De onuitgesproken acceptatie van de regels en voorschriften door de speler

Zodra de speler één van de spelen speelt of gebruikmaakt van één van de rekeningen die aan dit casino verbonden zijn dan accepteert de speler automatisch de regels, de voorschriften en de algemene voorwaarden van dit casino.

Spelers, met in gebruikneming van deze rekeningen of met het spelen van deze spelen, stemmen daarmee in met het volgende:

1. De speler is ouder dan 18 jaar of is meerderjarig in het land van verblijf en mag deelnemen aan de spelen.

2. De speler is verantwoordelijk en zal de naam van zijn rekening en wachtwoord door niemand anders laten gebruiken.

3. Speler mag ten allen tijde alleen een rekening gebruiken. Spelers die verschillende rekeningen openen zonder eerst hun bestaande rekening te sluiten zullen niet meer op de casino kunnen spelen en hun winst zal in beslag worden genomen. Wanneer U een rekening wilt sluiten dan kunt U contact opnemen met de afdeling klanten service.

4. De maatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hardware of software defecten of mankementen van welke aard dan ook.

5. De speler realiseert zich dat al het spelen, gokken en deelnemen aan ieder spel wordt vastgelegd. De spelers gaan ermee akkoord dat iedere tegenstrijdigheid, onenigheid of problemen van welke aard dan ook binnen de vijf werkdagen waarin deze discrepantie, deze onenigheid of dit probleem zich voordeed zal worden voorgelegd aan de maatschappij. Indien een dergelijke mededeling niet heeft plaatsgevonden dan gaat de speler ermee akkoord dat er geen verhaal mogelijk is met betrekking tot de eerder genoemde tegenstrijdigheid, onenigheid of probleem en dat de speler geen recht heeft op verhaal en dat de maatschappij volledig gevrijwaard wordt van elke aanspraak die de speler zou kunnen hebben voor welke reden dan ook.

6. De speler is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen in relatie tot de wetten en rechtmatigheden van het spelen van deze spelen in de gemeenschap en de rechtsbevoegdheid aan welke de speler de software en het materiaal van de maatschappij verplaatst.

7. De maatschappij behoudt zich het recht naar eigen goeddunken spelers slechts een beperkte toegang te verschaffen of zelfs toegang te ontzeggen. Het is bekend bij de speler en deze gaat er mee akkoord dat in het geval van een tegenstrijdigheid van welke aard dan ook de beslissing van management in alle gevallen doorslaggevend is.

8. Alle door de speler ontvangen bonussen kunnen niet uitgekeerd worden voordat de bonus is verbruikt. Bonussen worden verbruikt op basis van 10% bonus en 90% tegoed. Dit betekent dat wanneer U een bonus op uw account heeft staan wanneer U een weddenschap afsluit er bij deze weddenschap 10% van de waarde van uw bonus wordt verbruikt en 90% van uw tegoed. Wanneer U bijvoorbeeld een weddenschap van $ 10 afsluit dan wordt er $ 1 van uw bonus afgetrokken en $ 9 van uw tegoed. Al uw winst bij alle weddenschappen zal aan uw tegoed worden toegevoegd en niet aan uw bonus. Het tegoed van een speler kan te allen tijde worden uitbetaald.

9. De regels, voorschriften en algemene voorwaarden kunnen op ieder willekeurig moment door de maatschappij gewijzigd of herzien worden door de veranderingen bekend te maken in de sectie 'Regels en voorschriften' op deze website.

10. De speler begrijpt en gaat ermee akkoord zich te houden aan alle algemene voorwaarden, regels en voorschriften die in de sectie 'Regels en voorschriften' worden genoemd.

casino   casino   casino


casino